Ekonomia społeczna – bo zysk to nie wszystko !

Pomorskie podmioty ekonomii społecznej zaprezentują się na 762 edycji Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 23 lipca – 14 sierpnia 2022 r.
Stoiska dedykowane PES w tym roku umiejscowione będą w kilku lokalizacjach. Dwa z nich będzie można znaleźć na ul. Szerokiej, w sąsiedztwie innych domków w ramach organizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego Uliczki Pomorskiej. Jedno stanowisko sprzedażowe będzie dostępne także w strefie gastronomicznej na ul. Ołowianka. Natomiast kolejne dwa punkty usytuowane będą na ul. Rajskiej przy skwerze Heweliusza podczas weekendowego wydarzenia „Przystanek Równość” w dniach 30-31 lipca.
 W ramach tegorocznej strefy oprócz sprzedaży produktów i promowania usług ekonomii społecznej  organizowane będą także imprezy towarzyszące, np. rozmowy, prezentacje, warsztaty przedstawiające działalność podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu.
Wśród wystawców można będzie spotkać przedsiębiorstwa, które poprzez swoją działalność ekonomiczną wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, takie jak : W ramach odbywającego się w dniach 30-31 lipca wydarzenia „Przystanek Równość” zaprezentują się organizacje, które na co dzień zajmują się wsparciem dla seniorów a także osób z problemem uzależnienia i  niepełnoprawnością. Swoje usługi i produkty oferować będą: Ekonomia społeczna to sfera oznaczająca prowadzenie działalności gospodarczej łączącej cele ekonomiczne (zarobek) i społeczne (pomaga zapobiegać wykluczeniu).
Podmioty ekonomii społecznej (PES) to miejsca, zatrudniające osoby, którym z jakiegoś powodu ciężej jest znaleźć się na rynku pracy (np. niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie).

Stoiska podmiotów ekonomii społecznej sfinansowane będą w tym roku w ramach projektu pn.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022. (środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.)