Spotkajmy się na Uliczce Pomorskiej. Jakie atrakcje będą tam na nas czekać?

Samorząd województwa pomorskiego kolejny już raz włączą się w organizację Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Na ulicy Szerokiej utworzona zostanie specjalna strefa regionalna, nazwana Uliczką Pomorską. Będzie tam można m.in. spróbować Pomorskich Smaków, spotkać regionalnych artystów oraz wziąć udział w Pomorskiej Przygodzie.


W pierwszy weekend jarmarku, 24-25 lipca 2021 r. na Uliczce Pomorskiej odbędzie się tegoroczna edycja Pomorskich Smaków. Odwiedzającym stoiska polecane będą dwa lokalne produkty: oleje i miody, wytwarzane przez rolników i pszczelarzy. Obok regionalnych wytwórców swoją ofertę zaprezentują pomorskie muzea: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

Przez kolejne tygodnie jarmarku, od 26 lipca do 15 sierpnia na Uliczce Pomorskiej spróbować będzie można potraw pochodzących od lokalnych producentów, przetwórców i restauratorów zrzeszonych w Pomorskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Promowane też będą: pomorska kultura ludowa, dzieła regionalnych twórców oraz projekty artystyczne realizowane w ramach Pomorskiego Inkubatora Kultury.

Na Uliczce Pomorskiej znajdą się również stoiska podmiotów ekonomii społecznej, które w swojej działalności zatrudniają osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. z niepełnosprawnościami czy długotrwale bezrobotne. Wśród wystawców pojawią się fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne z Trójmiasta, Słupska, Rumi czy Sztumu.

Dodatkowo, będzie tam można wziąć udział w Pomorskiej Przygodzie, czyli interaktywnych grach rodzinnych promujących turystyczne walory naszego regionu, takich jak np. plażowa piaskownica, regaty miniaturowych statków, rycerskie turnieje i skarby gotyckich zamków czy świat kaszubskich bajek.