Muzeum Gdańska (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta Gdańska) zostało utworzone w 1970 r. na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 31 marca 1970 r. jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. 2 kwietnia 1970 r. Wojewódzka Rada Narodowa przekazała Muzeum Ratusz Głównego Miasta, który obecnie jest jego siedzibą główną.
Samodzielnie Muzeum działa od 22 marca 1971 r. Na swoją siedzibę otrzymało nowo odbudowany Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wznoszonej od XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Muzeum opiekuje się również niemalże wszystkimi pozostałościami średniowiecznych murów miejskich okalających Główne Miasto od północy, wschodu i południa.
Od 2016 r. Muzeum obsługuje ok. 380 tys. zwiedzających rocznie. Największą popularnością cieszą się Muzeum Bursztynu i Ratusz Głównego Miasta Gdańska.
Zbiory Muzeum liczą ok. 25 tys. obiektów (stan na początek 2018 r.).
Oddziały Muzeum Gdańska (Muzeum Gdańska składa się z 10 Oddziałów, w tym pięć Oddziałów czynnych cały rok): 4 Oddziały czynne w sezonie letnim: Oddział w budowie: muzeumgdansk.pl