Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia to gdańska instytucja kultury, mieszcząca się w dwóch budynkach – w dzielnicy Dolne Miasto i Nowy Port. W obu Łaźniach realizowane są wystawy czasowe sztuki współczesnej, performanse, spotkania z artystami, warsztaty, wykłady i koncerty. Do najważniejszych tematów podejmowanych przez instytucje należą: różnorodne i wielopoziomowe połączenia sztuki z nauką, praca nad projektami związanymi z rewitalizacją dzielnic, obserwacja nowych zjawisk w sztuce współczesnej, muzyka i filmy eksperymentalne, sztuka wideo oraz interdyscyplinarne zdarzenia artystyczne. W CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie działa również jedno z nielicznych w Trójmieście, małych kin studyjnych - KinoPort.

www.laznia.pl